Oferta

 1. Home
 2. /
 3. Oferta

Niezależnie od tego, czy chcesz wejść na rynek, czy rozwinąć swoją działalność, jesteśmy w stanie wykorzystać naszą wiedzę, doświadczenie oraz rozległą sieć kontaktów w bliskowschodniej społeczności biznesowej i administracji publicznej i pomóc Twojej firmie w ekspansji.


Consulting

Dostarczamy wiarygodne i precyzyjne informacje pomagające eksplorować rynki dotychczas trudno dostępne. Harekat ma świadomość wagi odpowiedniego przygotowania wszelkich projektów biznesowych, dlatego też z dużą starannością podchodzimy do zadań analitycznych. Szczegółowy zakres analiz, dokładny kształt biznesplanów itp. jest uzależniony od wymagań klienta.

Nasza oferta analityczna zawiera m.in.:

 •  Analizy gospodarcze (analizy rynku, produktu, branży, trendy w ekonomii itd.)

 • Analizy prawne i podatkowe

 • Analizy społeczno-kulturowe

 • Analizy marketingowe & e-commerce

 • Tworzenie biznesplanów

 • Strategie wejścia na rynek

 • Badanie konkurencji

 • Weryfikacja potencjalnych partnerów

Handel międzynarodowy

Bez wątpienia kontakty gospodarcze z krajami Wschodu mogą być wyjątkowo korzystne dla zachodnich przedsiębiorców. Międzynarodowa wymiana towarów bywa jednak skomplikowana ze względu na wciąż zmieniające się przepisy oraz różnice w kulturze biznesowej. Wejście na rynek bez doświadczenia i znajomości specyfiki kraju, może grozić niepowodzeniem.

Harekat dostarcza swoim klientom informacje i opracowania m.in. w następujących obszarach:

 • Procedury celne (import i eksport)

 • Logistyka (transport i składowanie)

 • Wymogi dotyczące towarów (certyfikaty, licencje, pozwolenia, badania)

 • Zakazy lub obostrzenia w zakresie importu i eksportu niektórych dóbr

 • Działania marketingowe na rynku lokalnym (kampanie reklamowe i promocyjne)

Reprezentacja

Z przyjemnością będziemy reprezentować Państwa firmę i jej ofertę na wszelkich targach branżowych oraz misjach gospodarczych, w szczególności w krajach takich jak: Afganistan, Iran, Irak, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Prócz tego jesteśmy w stanie podjąć się stałego lub tymczasowego reprezentowania firmy klienta na obszarze danego kraju. Reprezentacja może mieć formą pełnomocnictwa, przedstawicielstwa lub kontraktu na obsługę biura.

Tłumaczenia i szkolenia

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama usług translatorskich, niezbędnych do nawiązania i prowadzenia interesów w Azji. Pomimo tego, że języki europejskie, są coraz bardziej znane na terenie Azji, to ich znajomość często okazuje się niewystarczająca do sprawnego prowadzenia działalności. Oferujemy tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języków krajów azjatyckich, w których prowadzimy działalność. W naszej ofercie można też znaleźć szkolenia z zakresu kultury biznesowej poszczególnych krajów oraz specjalistyczne szkolenia tematyczne dostosowane do potrzeb klienta.