Consulting

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. / Consulting

Consulting

Consulting i pośrednictwo

Azja jest obszarem o odmiennej, często zaskakującej Europejczyków kulturze i tradycji. Orient i Lewant nawet w zglobalizowanym świecie zachowały swoją odmienność i niepowtarzalny charakter. Dlatego też pierwsze zetknięcie się z problematyką tego regionu bywa szokujące.

Zagrożenia dla prowadzenia działalności w Azji

Różnice kulturowe wyrażają się nie tylko w zachowaniu, normach obyczajowych, czy kulinariach, lecz przekładają się na znaczące kwestie prawne. Poważnym zagrożeniem dla kontaktów gospodarczych są negocjacyjne faux pas, brak rozeznania miejscowego rynku oraz nieznajomość miejscowego systemu prawnego. Harekat Consulting umożliwia uniknięcie tych zagrożeń, służąc swoją radą i pomocą na każdym etapie współpracy gospodarczej, czy inwestycji.

Złożoność kontaktów z krajami blisko- i dalekowschodnimi

Harekat ma świadomość wagi odpowiedniego przygotowania wszelkich projektów biznesowych. Dostarczone przez nas wiarygodne i precyzyjne informacje pomagają eksplorować rynki dotychczas trudno dostępne. Stopień złożoności zagadnień gospodarczych i ich ścisłe związki z innymi dziedzinami (savoir-vivre, psychologia, geografia, prawo itp.) wymusza szerokie i wieloaspektowe spojrzenie. Harekat Consulting dzięki odpowiedniemu doborowi doświadczonych specjalistów daje gwarancję zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów.

Nasze interdyscyplinarne podejście umożliwia uzyskanie kompleksowego, wieloaspektowego obrazu sytuacji, niezbędnego do podjęcia decyzji biznesowych. Jednocześnie dzięki precyzyjnemu i jasnemu zdefiniowaniu celu działań nasze analizy pozostają niezwykle spójne oraz konkretne. Mając za podstawę profesjonalny zespół jesteśmy w stanie nie tylko dokonać analizy założeń ekonomiczno-prawnych danego projektu, ale również wyznaczyć konkretne drogi prowadzące do osiągnięcia wytyczonego celu.