Szkolenia

  1. Home
  2. /
  3. Oferta
  4. / Szkolenia

Szkolenia

Nasze szkolenia przeprowadzane są pod kątem kulturowym, z naciskiem położonym na wypracowanie praktycznych kompetencji. Szkolenia tego typu są często niezbędnym elementem początku procesu inwestycyjnego. Pozwalają też uniknąć tzw. „szoku kulturowego”. Szok kulturowy powstaje wtedy, gdy komunikujące się ze sobą jednostki należą do odrębnych kręgów kulturowych, a co za tym idzie część ich komunikacji jest zakodowana w inny sposób (gesty, grzeczności, milczenie). Taka sytuacja ma miejsce właśnie na styku cywilizacji zachodniej ze wschodnią. Świadomość tych różnic znacznie ułatwia kontakty zarówno w sferze prywatnej, jak i biznesowej.

Chcąc przekazać Państwu własne, zdobyte w krajach azjatyckich, doświadczenia, oferujemy szkolenia ułatwiające poznanie i zrozumienie „tej drugiej strony”. Dla zainteresowanych prowadzimy również szkolenia językowe, zarówno krótkie, obejmujące podstawowe zwroty, jak i dłuższe, intensywne kursy. Szkolenia językowe organizowane są dla grup, firm oraz osób indywidualnych.